Тараненко Артем Миколайович

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Taranenko Artem 2016.jpg

Провідний інженер відділу молекулярної генетики

1985 року народження, освіта вища, закінчив у 2007 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мікробіологія та вірусологія»

Артем Тараненко працював в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України з 2011 по 2017 роки. У 2011-2012 роках працював на посаді інженера І категорії відділу генетичної інженерії, у 2012–2013 роках - на посаді інженера І категорії відділу молекулярної генетики. З 2013 року працював на посаді провідного інженера відділу молекулярної генетики.

У 2010–2013 роках навчався в аспірантурі Інституту клітинної біології та генетичної інженерії, працюючи над кандидатською дисертацією на тему «Біотехнологічні аспекти використання cry генів для отримання важливих сільськогосподарських видів рослин, стійких до комах-шкідників», за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія.

На протязі 2011–2012 років Артем працював у рамках бюджетних тем відділу генетичної інженерії - "Вивчення функціонування рослинних систем, які містять гетерологічний генетичний матеріал", у 2013–2015 роках відділу молекулярної генетики – «Вивчення молекулярно-генетичних особливостей генетично модифікованих культурних рослин та встановлення закономірностей функціонування трансгенів» та «Розробка систем молекулярних маркерів для відбору корисних ознак у зернових культур».

З 2015 року Артем Миколайович приймає участь у конкурсних міждисциплінарних проектах «Використання молекулярних та клітинних технологій для отримання біотехнологічних рослин пшениці та кукурудзи стійких до гербіциду гліфосату» та «Розробка перев’язувальних матеріалів на основі хітину для знезараження та зупинки кровотечі при великій площі ранової поверхні та для лікування опіків».

До сфери професійної діяльності і наукових інтересів пана Тараненка належать: *створення векторів для генетичної трансформації рослин і бактерій;

  • створення конструкцій для генетичної трансформації рослин, які містять cry гени, що надають специфічну стійкість до комах-шкідників;
  • Agrobacterium-опосередкована трансформація рослин з родів Nicotiana та Brassica;
  • робота з культурами рослинних тканин;
  • виявлення трансгенних послідовностей в рослинному матеріалі методом полімеразної ланцюгової реакції (мультиплексної та низхідної ПЛР).

Творча діяльність молодого науковця в Інституті зосереджувалася у напрямку створення генетичних конструкцій, що містять cry гени, і отримання з їх допомогою генетичних трансформантів тютюну та капусти, стійких до комах-шкідників; детекції трансформаційних подій у сільськогосподарському сортовому матеріалі. Він прикладав зусилля для введення у культуру in vitro рослин 19 сортів капусти голівчастої (Brassica oleracea), оптимізації умов їх культивування, трансформації та регенерації.

З 2012 року частину свого часу присвячував викладанню: приймав участь у розробці програми і проводив практичні заняття зі спецкурсу «Молекулярні основи клонування» для студентів-спеціалістів та магістрів (5 курс) НТУУ «КПІ».

Артем Тараненко зарекомендував себе як кваліфікований молодий науковець, працюючи у різних галузях науки, швидко та ефективно засвоюючи нові знання.

Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>


Список наукових праць


Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами