MolGen

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук


Наша методологія базується на молекулярних маркерах. Сучасними методами полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), електрофорезу ДНК і білків ми оцінюємо генетичні властивості пшениці, ячменю, кукурудзи, тритикале, спельти, жита, сої, ріпаку, соняшнику, картоплі, тютюну, малини, бактерій. Завдяки потужній науково-дослідній діяльності нам вдається підтримувати конкурентоспроможні ціни, починаючи з 590 гривень за один аналіз (станом на лютий 2016 року). Вартість більш комплексних або багаточисельних тестів встановлюється за домовленістю сторін.

Перелік аналізів, які проводяться у Відділі молекулярної генетики

  • визначення типовості насіння чи рослин, неоднорідності різних партій, сортової відповідності стандарту, сортової чистоти;
  • підтвердження гібридності насіння;
  • виявлення генетично модифікованих організмів (ГМО), трансгенних культур і трансформаційних події, з ними пов'язаних (кукурудза, соя, ріпак, пшениця, ячмінь, тютюн, картопля, тополя, агробактерії Agrobacterium tumefaciens, кишкова паличка Escherichia coli та інші);
  • ДНК-паспортизація (складання, підтвердження, ідентифікація, контроль);
  • оцінювання ознак, пов'язаних із стійкістю, якістю (список дається нижче).

Окрім того по Вашому замовленню ми можемо:

  • розробити молекулярно-генетичні системи аналізу фенотипових характеристик рослин, тварин, мікроорганізмів;
  • підготувати спеціалістів у галузі молекулярної діагностики.

Перелік можливих ознак для визначення за допомогою ДНК маркерів

Хлібні зернові культури, збіжжя, хлібні злаки

Пшениця (Triticum aestivum L.)

Ген, алель Ознака Етап
Алель Glu-A1 (2*) Позитивний вплив на якість тіста Методика відпрацьована для 2-х систем
Алель Glu-B1al (77+8) Поліпшує хлібопекарську якість Методику відпрацьовано
Алель Glu-D1 (5+10 та 2+12) Позитивний вплив на якість борошна Методикe відпрацьовано для 2-х систем
Локус Glu-D1. Субодиниці 5 і 10 – норма. Субодиниці 0 і 10 – мутант. Ідентифікація відсутності субодиниці x5 у мутанта Вплив на хлібопекарську якість В роботі
Трансгені екстра копії алелів Glu-D1x5, Glu-D1y10 Позитивний вплив на якість борошна, хлібопекарську якість Методики для якісного визначення трансгенних алелів та референтних генів відпрацьовані
Гени waxy (Wx-A1, Wx-B1, Wx-D1) Змінений склад крохмалю. Полегшена перетравлюваність, зброжуваність для виробництва біоетанолу Методику відпрацьовано для ідентифікації нуль-алелів, алелів дикого типу та нетипового функціонального алелю Wx-B1e
Транслокація QTL Gpc-B1 з Triticum turgidum ssp. dicoccoides в озиму пшеницю. Заміщення 6-ї хромосоми Високий вміст білку, підвищений вміст мікроелементів, цінних для повноцінного харчування людини Методику відпрацьовано для 3-х систем ідентифікації
Житньо-пшенична транслокація 1RS Її локалізація на 1AL чи 1BL плечі; позитивний вплив на абіотичну та біотичну стійкість рослин. Можливий негативний вплив на якість Методику відпрацьовано для двох локусів
Модифікована житньо-пшенична транслокація 1RSm Позитивний вплив на абіотичну та біотичну стійкість рослин Методику відпрацьовано для ідентифікації локусу Xrems1303 та локусу ω-secalin
Гени PPO-A1 та PPO-D1 Поліфенолоксидазна активність. Вплив на збереження якості харчових продуктів, потемніння готових виробів та напівфабрикатів Методику відпрацьовано
Гени Dreb1 Посухостійкість Методику відпрацьовано для п’яти генів
Ген LR34 Стійкість до бурої іржі Методику відпрацьовано
Ген Stb4 Стійкість до септоріозу Методику відпрацьовано
Гени R1, R2, R3 Білозерність Методика відпрацьована для гена Tamyb10-А, інші – в роботі
Алельний стан гена фитоінсинтази Psy1 Вплив на харчову та кормову якість У роботі
Гени Pina-D1b, Pinb-D1b Твердозерність У роботі
Ген SBEII Змінений склад крохмалю, підвищений вміст амілози У роботі

Ячмінь (Hordeum vulgare L.)

Ген, алель Ознака Етап
Ген HvITR1 (GenBank Accession X65875) Вплив на колоїдальну стабільність, помутніння пива. Можливі два алеля: активний SE+ve продукує СМе протеїн, і неактивний SE-ve блокує біосинтез СМе протеїну, тобто не кодує інгібітор трипсину CME (BTI-CME) Методику відпрацьовано
Локус Bmy 1 Активність ферменту β-амілази зерна Методику відпрацьовано
Генотипування SSR маркерами Філогенетичні зв'язки сортів Методика відпрацьована для 3-х SSR локусів, робота з 5 іншими ведеться
Локус Waх Змінений склад крохмалю. Полегшена перетравлюваність, зброжуваність для виробництва біоетанолу Методику відпрацьовано. Визначення нуль-алеля гена та функціональних алельних варіантів
Ген Am Змінений склад крохмалю, підвищений вміст амілози Опрацьовується
Локус LOX-1 Фермент ліпоксігеназа-1 зерна Методика визначення відпрацьована
Трансгені алелі Glu-D1x5, 10, 5+10, Glu-A1x2* пшениці. Визначення кількості вбудованих копій гена Вплив на якість Методики для якісного визначення трансгенних алелів та референтних генів відпрацьовані, для кількісного визначення числа вбудованих копій гена – в роботі

Кукурудза (Zea mays L.)

Ген, алель Ознака Етап
Різні трансформаційні події Стійкість до гліфосату, комах Методики відпрацьовано

Тритикале (Triticale)

Ген, алель Ознака Етап
Гени waxy (Wx-A1, Wx-B1) Змінений склад крохмалю. Полегшена перетравлюваність, зброжуваність для виробництва біоетанолу Методику відпрацьовано для ідентифікації нуль-алелів та алелів дикого типу

Зернобобові культури (зернові бобові культури)

Соя культурна або щетиниста (Glycine max Moench.)

Ген, алель Ознака Етап
Трансформаційна подія GTS 40-3-2 Стійкість до гліфосату Методику відпрацьовано

Олійні культури

Ріпак, свиріпа, рапс (Brassica napus L. var. oleifera Metzg.)

Ген, алель Ознака Етап
Трансформаційна подія GT-73 Стійкість до гліфосату Методику відпрацьовано

Звертайтеся! З радістю виконаємо швидко і якісно!

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами