V з’їзд Радіобіологічного товариства України

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Ужгород, 15-18 вересня 2009 року

Відділення загальної біології НАН України, Радіобіологічне товариство України і Ужгородський національний університет 15-18 вересня 2009 року проводять "V З’ЇЗД РАДІОБІОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА УКРАЇНИ".

На з’їзді будуть працювати Секції, на яких передбачається обговорення нових результатів досліджень, отриманих в галузях радіобіології, радіоекології та радіаційної безпеки:

  1. Загальна радіобіологія (клінічна, молекулярна, клітинна).
  2. Ефекти малих доз.
  3. Немішенні ефекти.
  4. Генетична нестабільність, By-stander ефект і радіоадаптація.
  5. Сигналінг, репарація ДНК, модифікація радіаційних ефектів.
  6. Комбінована дія опромінення та інших стресових факторів.
  7. Радіоекологічні аспекти Чорнобильскої катастрофи та дозиметрія.
  8. Радіопротекторні впливи, ефективні при хронічному опроміненні.
  9. Радіаційна епідеміологія.
  10. Дія УФ-В та неіонізуючих випромінювань.

З’їзд відбудеться в Ужгороді, в приміщеннях біологічного факультету Ужгородського національного університету.

Передбачається видання тез та матеріалів з’їзду. Тези доповідей українською, російською або англійською мовою просимо надіслати в Оргкомітет не пізніше 30 квітня 2009 року. Обсяг тез – 1 сторінка через 1,5 інтервала, гарнітурою WinWord, Times New Roman, кегль 12, абзацний відступ - 1,25 см; поля зверху і зліва - 3см, знизу і справа – 2см; без переносів та використання макросів.

Тези надсилати в Оргкомітет Міхєєву Олександру Миколайовичу на адресу: mikhalex7@yahoo.com

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ N 1


Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти