Дробот Катерина Олександрівна

Матеріал з ІКБГІ

Інженер I категорії

Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

[uk][ru][en]
Особисті інструменти
Іншими мовами