Спеціалізована вчена рада

Матеріал з ІКБГІ

Спеціалізована вчена рада К 26.202.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями:

 • 03.00.01 — Радіобіологія
 • 03.00.15 — Генетика
 • 03.00.20 — Біотехнологія

Нормативні документи

 • Перелік документів, що подаються до Ради здобувачем наукового ступеня >>>
 • Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника >>>
 • Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій >>>

Склад Ради

За довідками щодо роботи Ради прохання звертатись до вченого секретаря Ради к.б.н. Катерини Володимирівни Листван за адресою lystvan@ukr.net

Захисти, що вже відбулися

 • 16 листопада 2017 р.
  • об 11-00 відбувся успішний захист дисертаційної роботи Загричук Оксани Михайлівни “Отримання культури in vitro Deschampsia antarctica Desv. та її фізіолого-генетичне вивчення”, спеціальність 03.00.20 – біотехнологія
 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Матвєєвої Н.М.>>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Дубровної О.В.>>>
  • о 13-00 відбувся успішний захист дисертаційної роботи Єфіменко Тетяни Сергіївни “Молекулярно-генетичні механізми стійкості до холодового стресу в геномно-заміщеної форми пшениці”, спеціальність 03.00.15 – генетика.
 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Кунаха В.А.>>>
 • відгук офіційного опонента к.б.н. Пірка Я.В.>>>


2 листопада 2017 р. об 11-00 відбувся успішний захист дисертаційної роботи КИРПИ-НЕСМІЯН Тетяни Миколаївни “Дослідження гетерологічної експресії генів десатураз ціанобактерій у вищих рослинах”, спеціальність 03.00.20 – біотехнологія

 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Дробик Н.М.>>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Дубровної О.В. >>>

о 13-00 відбувся успішний захист дисертаційної роботи ПУШКАРЬОВОЇ Надії Олександрівни “Розробка способів мікроклонального розмноження та вивчення впливу культивування in vitro на біохімічні властивості та генетичну мінливість рослин рідкісних видів роду Crambe”, спеціальність 03.00.20 – біотехнологія.

 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Ємець А.І.>>>
 • відгук офіційного опонента к.б.н. Голубенко А.В. >>>

6 липня 2017 р. об 11-00 відбувся успішний захист дисертаційної роботи Данченка Максима Миколайовича “Зміни протеому насіння в умовах чорнобильської зони відчуження”, поданої на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія

 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Сорочинського Б.В. >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Дружини М.О. >>>

Спеціалізована вчена рада по захисту дисертаційних робіт існує в Інституті з 1993 року. За 23 роки існування Ради було проведено близько 125 захистів, 11-ть з яких були докторські. Повний перелік представлених робіт подано на окремих сторінках:[uk][ru][en]
Особисті інструменти
Іншими мовами