Спеціалізована вчена рада

Матеріал з ІКБГІ

Спеціалізована вчена рада К 26.202.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями:

  • 03.00.01 — Радіобіологія
  • 03.00.15 — Генетика
  • 03.00.20 — Біотехнологія

Нормативні документи

  • Перелік документів, що подаються до Ради здобувачем наукового ступеня >>>
  • Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника >>>
  • Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій >>>

Склад Ради

За довідками щодо роботи Ради прохання звертатись до вченого секретаря Ради к.б.н. Катерини Володимирівни Листван за адресою lystvan@ukr.net

Захисти, що вже відбулися

6 липня 2017 р. об 11-00 відбувся успішний захист дисертаційної роботи Данченка Максима Миколайовича “Зміни протеому насіння в умовах чорнобильської зони відчуження”, поданої на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія

  • Автореферат >>>
  • Дисертація >>>
  • відгук офіційного опонента д.б.н. Сорочинського Б.В. >>>
  • відгук офіційного опонента д.б.н. Дружини М.О. >>>

Спеціалізована вчена рада по захисту дисертаційних робіт існує в Інституті з 1993 року. За 23 роки існування Ради було проведено близько 125 захистів, 11-ть з яких були докторські. Повний перелік представлених робіт подано на окремих сторінках:[uk][ru][en]
Особисті інструменти
Іншими мовами