Категорія:Дяченко АІ Публікації

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Дяченко Алла Іллівна

Selected publications


№ п/п

Назва


Характер роботи

Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших

Кількість друкованих аркушів

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

6


1

Chernobyl exclusion zone contamination and resistance of cultivated plants to pathogenic fungi and viruses


стаття

Збірник статей наук. -практич. конф. із міжнародною участю. “Радіоекологія-2017 “ Київ. - 2017. С. 10-15.


6

Dmitriev O., Polischuk V., Guscha M.


2

Effect of low dose chronic radiation on plant-pathogen interactions in 30-km Chernobyl exclusion zone

стаття

Збірник статей наук. -практичн. конф. із міжнародною участю "Радіоекологія-2014"

С. 13-17.


5

Dmitriev A.P., Grodzinsky D.M., Guscha N.I.3

Вплив малих доз хронічного опромінення на імунний потенціал рослин та вірулентність фітопатогенних грибів


стаття

Науково-практич. міжнарод. конф-ція "Радіоекологія-2013. Чорнобиль-Фукусіма. Наслідки". - Київ. - 2013. - С. 128-130.


3


Дмитрієв О.П., Гуща М.І., Гродзинський Д.М.


4

Участие НАДФН-оксидазной и кальциевой сигнальных систем в индуцировании окислительного стресса у растений


стаття


Збірник наукових праць IX з’їзду УТГіС

Київ: Логос, 2012. - Том 4. - С. 67-71.5Дмитриев А.П., Кравчук Ж.Н.,


5

Індукція резистентності тома-ту (Lycopersicon esculentum) до хвороб в культурі in vitroстаття

Фактори експеримент. еволюції організмів. Київ. - 2011. - 11. -

С. 296-300.


5Ковбасенко Р.В., Дмитрієв О.П.


6Effect of radiation and biotic stress on cultivated plants and their fungal pathogensстаття

Материалы Междун. конф. «Факторы устойчивости растений и микроорганизмов в экстремальных природных условиях». Иркутск. 2016.

С. 27-29.


3


Dmitriev A.P., Gushcha N.I., Grodzinsky D.M.


7

Влияние ионизирующего излучения на болезнеустойчи-вость растений в 30-км зоне отчуждения ЧАЭС


стаття

Сборник матер-ов междунар. научн. конф. "Актуальные проблемы радиобиологии и астробиологии". - 2016. Дубна, 2016. С. 15-17.


3

Дмитриев А.П., Гуща Н.И., Гродзинский Д.М.


8

Индикация популяционнах изменений у фитопатогенных грибов


стаття

Труды третьей международ. конф. «Индикация состояния окружающей среды: теория, практика, образование». М.: - 2014. - ООО «Буки Веди», 2014. - С. 91-93.


3


Дмитриев А.П., Гуща Н.И.


9

Ecologically safe method for protection by biotic elicitors derived from plant pathogenic fungi


стаття

Материалы междун. научн. конф. «Проблемы микологии и фитопатологии в ХХI веке». – Ст.-Петербург, 2013. С. 318–320.


3

Dmitriev A.P., Perkovska G.V.


10

Signaling in Allium cepa cells for elicitation of oxidative burst and defense responses

тези доповіді

Plant Signaling & Behavior. - 2016. - 4th International Symposium. - St. Petersburg. - P. 182-183.


2


Dmitriev A.P., Grodzinsky D.M.


11

Исследование механизмов устойчивости у растений A. thaliana, индуцированной карбоновыми кислотами


тези доповіді

Материалы Междунар. симпозиума "Фитоиммунитет и клеточная сигнализация". - 2016. - Казань. - C. 48-49


2


Дмитриев А.П., Кравчук Ж.Н.12

Влияние хронического облучения на устойчивость растений к биотическому стрессу в 30-км Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС


тези

доповіді

Всерос. конф. с междунар. участием "Инновационные направления современной физиологии растений". - Тезисы докладов. - 2013. - М: МГУ. С. 261.1


Дмитриев А.П., Гродзинский Д.М., Гуща Н.И.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти