Куцоконь Наталія Костянтинівна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Kutsokonface.jpg

Куцоконь Наталія
Провідний науковий співробітник
Кандидат біологічних наук

Тел.: +380 44 257 8244
E-mail: kutsokon@nas.gov.ua


Основні наукові інтереси

Генетична інженерія, генетична трансформація рослин, Populus sp., Salix sp., культура рослин in vitro, стійкість до стресу, мутагенез, цитогенетика, антимутагенез, мутагени довкілля, старіння

Вибрані публікації

В міжнародних виданнях

 • Kryvokhyzha M., Litvinov S., Danchenko M., Khudolieieva L., Kutsokon N., Baráth P., Rashydov N. (2024) How does ionizing radiation affect amyloidogenesis in plants?, International Journal of Radiation Biology, [[1]]
 • Kutsokon N., Rakhmetov D., Rakhmetova S., Khudolieieva L., Rashydov N. (2022) Nursery screening of poplar and willow clones for biofuel application in Ukraine. iForest: Biogeosciences and Forestry, 15(5): 401-410. [[2]]
 • Khoma Y., Khudolieieva L., Rashydov N., Kutsokon N. (2022) In vitro culture initiation and regeneration of two highly productive clones of poplar. Nova Biotechnologica et Chimica, 21(1), e1089. [[3]]
 • Khoma Y.A., Nesterenko O.G., Kutsokon N.K., Khudolieieva L.V., Shevchenko V.V., Rashydov N.M. (2021). Proline content in the leaves of poplar and willow under water deficit. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 12(3): 519-522. [[4]]
 • Kutsokon N., Danchenko M., Skultety L., Kleman J., Rashydov N. (2020) Transformation of hybrid black poplar with selective and reporter genes affects leaf proteome, yet without indication of a considerable environmental hazard. Acta Physiol Plant, 42, 86 [[5]]
 • Kutsokon N.K., Jose S., Holzmueller E. (2015) A global analysis of temperature effects on Populus plantation production potential. American Journal of Plant Sciences, 6(1): 23-33.[[6]]
 • Kutsokon N., Libantova J., Rudas V., Rashydov N., Grodzinsky D., Ďurechová D. (2013) Advancing protocols for poplar in vitro propagation, regeneration and selection of transformants. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2 (Special issue): 1447-1454.[[7]]
 • Kutsokon N. K. (2011) Main trends in the genetic transformation of Populus species. Cytology and Genetics, Allerton Press, Inc. 45(6): 352–361. [[8]]
 • Куцоконь Н.К. (2011) Основні напрямки генетичної трансформації представників роду Populus.Цитологія і генетика, 6: 67-78. [[9]]
 • Колодяжная Я.С, Куцоконь Н.К., Левенко Б.А., Cютикова О.С., Рахметов Д.Б., Кочетов А.В. (2009) Трансгенные растения, толерантные к абиотическим стрессам. Цитология и генетика, 43(2): 72-O3.[[10]]
 • Kutsokon N.K. (2008) Allium-assay in evaluation of drinking and surface water mutagenicity. In: Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle. Eds. Hlavinek, P.; Bonacci, O.; Marsalek, J.; Mahrikova, I. p. 81-87.
 • Kutsokon N.K., Rashydov N.M., Grodzinsky D.M. (2008) Radiation induction of multiaberrant cells in Allium cepa L. Proceedings of International Conference on Radioecology and Environmental Radioactivity, Norway, Bergen, 15-20 June, 271-277. [[11]]
 • Rashydov N.M., Berezhna V.V., Kutsokon N.K. (2007) Evaluation of water and soil genotoxicity with bioassays in sites contaminated with radionuclides. In: Proceedings of MEDA WATER International Conference, Sustainable Water Management. Tunis, 21-24 March, 307-312.
 • Rashydov N.M., Berezhna V.V., Kutsokon N.K. (2007) Risk assessment of wastewater contaminated with radionuclides using Arabidopsis thaliana L. plants. In: Wastewater Reuse Risk Assessment, Decision-making and Environmental Security NATO Advanced Research Workshop on Wastewater Reuse (2006: Istanbul, Turkey) Ed. Mohammed K. Zaidi. Springer, 121-130.
 • Куцоконь Н.К., Лазаренко Л.М., Безруков В.Ф., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М. (2004) Кількість аберацій на аберантну клітину як параметр хромосомної нестабільності 2. Порівняльний аналіз впливу факторів різної природи. Цитология и генетика, 1: 55–62. [[12]]
 • Kutsokon N., Rashidov N., Berezhna V., Grodzinsky D.M. (2004) Biotesting of radiation pollutions genotoxicity with the plants bioassays. Radiation safety problems in the Caspian region. Kluwer Academic Publishers. p. 51-56.
 • Куцоконь Н.К., Безруков В.Ф., Лазаренко Л.М., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М. (2003) Кількість аберацій на аберантну клітину як параметр хромосомної нестабільності 1. Характеристика дозових залежностей. Цитология и генетика, 4: 20–25.[[13]]

У інших виданнях

 • Хома Ю. А., Куцоконь Н. К. Фенологія розкривання бруньок у різних клонів тополь та верб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія. №79. 2019. C. 79-84 [[14]]
 • Хома Ю. А., Куцоконь Н. К., Рашидов Н. М., Павліський В. М., Нестеренко О. В. Вплив додавання розчину гліцерину на щільність пелет із соломи пшениці та деревини осики // Наукові доповіді НУБіП України. – 2018. – № 5 (75).
 • Худолєєва Л., Куцоконь Н. Порівняння солестійкості представників родин Populus і Salix в умовах in vitro // Science Rise: Biological Science. – 2018. – 11 (2). – C. 35 – 38.
 • Куцоконь Н. К., Худолєєва Л. В., Лось С. А., Висоцька Н. Ю., Торосова Л.О., Ткач В.П., Нестеренко О. Г., Рашидов Н. М. Оцінка ростових показників однорічних клонів тополь і верб на короткоротаційній плантації в Харківській області // Біологічні Студії / Studia Biologica. 2018. Том 12, № 1. С.55-64.
 • Худолєєва Л.В., Куцоконь Н.К., Нестеренко О.Г., Рашидов Н.М., Дуган О.М. Введення в культуру in vitro клонів тополь та верб перспективних для відновлюваної енергетики // Науковий Вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2017. – Т. 9, № 1. – С. 18-22.[[15]]
 • Куцоконь Н. К., Рудас В. А., Шинкарчук М. В., Лахнеко О. Р., Моргун Б. В., Рашидов Н. М., Гродзинський Д. М. Генетична трансформація Populus nigra х Populus deltoides (осокір клону Градізька) // Вісник УТГіС. – 2016. – Т. 14, № 2. – С. 187–191.[[16]]
 • Худолєєва Л.В., Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М., Дуган О.М. Порівняння структури викидів забрудників довкілля при використанні різних видів палива (деревина, природний газ, вугілля). – Studia Biologica. – 2016. – Т. 10, № 3. – C. 61–70.[[17]]
 • Худолєєва Л.В., Куцоконь Н.К., Нестеренко О.Г., Рудас В.А., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М., Дуган О.М., Бульботка К.С. Мікроклональне розмноження для створення плантацій швидкорослих тополь для потреб альтернативної енергетики // Вісник УТГіС, №2, Т.12. – 2014.- C.226 – 233.[[18]]
 • Куцоконь Н.К. Тринадцять цікавих фактів про тополю // Біологія і хімія в рідній школі. – 2014. – № 5. – С. 45-47.
 • Куцоконь Н.К. Рослинні тест-системи для визначення генотоксичності // Вісник НАНУ. – 2010. – 4. – С. 48-52.[[19]]
 • Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М. Ефекти хронічного опромінення рослин, зумовленого радіонуклідами техногенного походження / Радіобіологічні ефекти хронічного опромінення у рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи / За ред. Д.М. Гродзинського. – Київ, Наукова Думка, НАН України, 2008. – С. 70–126.
 • Гродзинський Д.М., Шиліна Ю.В., Куцоконь Н.К., Міхеєв О.М., Гуща М.І., Коломієць О.Д., Фалінська Т.П., Овсяннікова Л.Г., Кутлахмедов Ю.О., Пчеловська С.В. Застосування рослинних тест-систем для оцінки комбінованої дії факторів різної природи: Методичні рекомендації по оцінці допустимих рівнів радіонуклідного та хімічного забруднення за їх комбінованої дії. – Київ: Фітосоціоцентр, 2006. – 60 с.
 • Рашидов Н.М., Куцоконь Н.К. Мишенные и немишенные радиобиологические реакции – их пороговость и беспороговость. – Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – Випуск 3, частина 2. – Чорнобиль 2005. – C. 42–49.
 • Куцоконь Н.К., Неумержицька Л.В., Кузнєцова Г.А.., Бариляк І.Р. Вплив фолієвої кислоти на рівень спонтанної та індукованої тіоТЕФ хромосомної нестабільності в клітинах Allium cepa L. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. - Київ – Луганськ-Харків. - 2003. - Вип. 3 (49). – C. 76–88.
 • Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М., Гродзинский Д.М. Цитогенетические эффекты 241Аm в Аllium-тесте // Радиац.биология. Радиоэкология. – 2002. - т. 42, № 6. - С. 675-677.
 • Куцоконь Н.К., Гродзинський Д.М., Рашидов Н.М., Тришин В.В. Оцінка генотоксичності 241Аm в тест-системі клітин кореневої меристеми проростків Аllium cepa L. // Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень. – 2002. – т. 17, № 1. - С. 139-146.
 • Бариляк И.Р., Неумержицкая Л.В., Куцоконь Н.К. Эколого-генетическая оценка зон рекреации г. Киева по суммарному мутагенному фону // Гигиена населенных мест. – Киев. – 2001. – Вып. 38, Т. 1. – С. 97–100.
 • Куцоконь Н.К., Неумержицька Л.В., Бариляк І.Р. Цитогенетична дія тіофосфаміду в клітинах кореневої меристеми Allium cepa L. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. - Київ - Луганськ. - 2001. - Вип. 5 (37). – C. 36–40.
 • Куцоконь Н.К., Неумержицька Л.В., Бариляк І.Р. Оцінка генетичної активності проб води, взятих на території водойм м. Києва // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. - Київ-Луганськ.-1999.- Вип. 2 (22).- С. 13-18.
 • Куцоконь Н.К., Лазаренко Л.М., Безруков В.Ф. Оцінка мутагенних властивостей води з водогінної мережі та водойм м. Києва // Вісник Київського університету. Сер. Біологія. - 1999.- Вип. 29. – С. 28-30.

Патенти

 • Патент на корисну модель № 135501 Україна. Спосіб підвищення якості пелет із біомаси (винахідники Хома Ю.А., Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М., Павліський В.М., Нестеренко О.В.) Зареєстровано в Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 10.07.2019. Бюл. № 13, 2019. 2 с.
 • Патент на корисну модель №107853 «Спосіб вкорінення живців тополь та верб» (винахідники Куцоконь Н.К., Висоцька Н.Ю., Торосова Л.О., Лось С.А., Рашидов Н.М., Ткач В.П., Гродзинський Д.М.) Зареєстровано в Держреєстрі 24.06.2016. Бюл. № 12.
 • Патент на корисну модель № 58505. Спосіб мікроклонального розмноження рослин роду Populus / Гродзинський Д.М., Рашидов Н.М., Куцоконь Н.К., Гуща М.І., Шиліна Ю.В., Волосянчук Р.Т., Ткач В.П., Золотих І.В., Висоцька Н.Ю., Ракша-Слюсарева О.А., Круль В.О. Зареєстровано в Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 11.04.2011. Бюл. № 7, 2011. 3 с.

Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті Web of Science (Clarivate) >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами