Листван Катерина Володимирівна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
4.jpg

Старший науковий співробітник
к.б.н.
вчений секретар спеціалізованої вченої ради
e-mail: lystvan@ukr.net

Зміст

Наукові інтереси:

 • Plant biotechnology,
 • secondary metabolites production,
 • biologically active substances,
 • in vitro cultures,
 • bakuchiol,
 • Psoralea.


Цитування в наукометричних базах даних

 • Сторінка на сайті Google Scholar >>>
 • Сторінка на сайті ResearchGate >>>
 • Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>
 • Статистика, представлена компанією Scopus >>>
 • Наукові праці на сайті Web of Science (Clarivate) >>>
 • Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Найважливіші публікації

Статті

 • Kateryna Lystvan, Valeria Belokurova, Yuriy Sheludko, John L. Ingham, Valeria Prykhodko, Olena Kishchenko, Evgenija Paton, Mykola Kuchuk. Production of Bakuchiol by In Vitro Systems of Psoralea drupacea Bge Plant Cell Tissue and Organ Culture 2010 101 (1): 99-103 DOI: 10.1007/s11240-009-9657-0
 • К.В. Листван, В.О. Приходько, Н.П. Рибальченко, Н.М. Волинець, А.М.Остапчук, М.В. Кучук. Антимікробна активність екстрактів калюсних культур та асептичних рослин Psoralea drupaceae Bunge // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. – 3(15). – с. 63 – 70
 • Листван К.В., Рибальченко Н.П., Остапчук А.М., Борецька М.О. Продукція фармакологічно активного меротерпену бакучіолу в асептичних рослинах родів Cullen та Otholobium (Fabaceae) // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. - Київ – Луганськ, 2011. – вип.6(108) – с. 39-46
 • Листван К.В Перспективні сфери використання рослин триби Psoraleeae (Fabaceae) / Материалы II Международной научной конференции «Агробиоразнообразие для улучшения питания, здоровья и качества жизни», 20-22 августа 2015 г., г. Нитра, Словакия >>>
 • Sakhno L.O., Lystvan K.V. Antioxidant Activity in Brassica napus L. Plants Expressing lox-dependent BAR Gene / Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць, К., 2017. Том 20. – c.271-275
 • Lystvan K, Kumorkiewicz A, Szneler E, Wybraniec S. Study on Betalains in Celosia cristata Linn. Callus Culture and Identification of New Malonylated Amaranthins // Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2018, 66 (15), pp.3870-3879 [1]
 • А. Г. Салівон, К. В. Листван, С. В. Літвінов, С. А. Пчеловська, Ю. В. Шиліна, В. В. Жук, Л. В. Тонкаль. Визначення впливу різних доз передпосівного опромінення насіння на вміст флавоноїдів у лікарській сировині звіробою звичайного // Factors in Experimental Evolution of Organisms, 2019, V.5, p.310-315 [2]
 • Belokurova, V., Lystvan, K., Volga, D., Vasylenko, M., & Kuchuk, M. In Vitro Culture and Some Biochemical Characteristics of Fittonia Albivenis (Lindl. ex Veitch) Brummitt. Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality 2019 . - P.186-194 [3]
 • Lystvan K. Study of influence of ascorbic acid, reducing sugars and methyldopa on betalains content in Celosia cristata callus // Factors in Experimental Evolution of Organisms, 2019, V.5, p.266-272 [4]
 • Pasternak, T.; Lystvan, K.; Betekhtin, A.; Hasterok, R. From Single Cell to Plants: Mesophyll Protoplasts as a Versatile System for Investigating Plant Cell Reprogramming // Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 4195. https://doi.org/10.3390/ijms21124195
 • Twardowska M, Konvalyuk I, Lystvan K, Andreev I, Parnikoza I, Kunakh V. Phenolic and flavonoid contents in Deschampsia antarctica plants growing in nature and cultured in vitro // Polish Polar Research | 2021 | vol. 42 | No 2 | 97-116 https://doi.org/10.24425/ppr.2021.136602
 • Lystvan K., Listvan V., Shcherbak N., Kuchuk M. Rhizoextraction potential of Convolvulus tricolor hairy roots for Cr6+, Ni2+ and Pb2+ removal from aqueous solutions // Applied Biochemistry and Biotechnology193, 1215–1230 (2021) https://doi.org/10.1007/s12010-020-03471-y

Патенти

 • Листван К.В., Щербак Н.Л. Спосіб визначення активності супероксиддисмутази в рослинному матеріалі з використанням мікропланшет. Патент на корисну модель № 141491, виданий 10.04.2020, бюл. № 7,2020
 • Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Листван К.В., Жук В.В., Соколова Д.О., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Спосіб підвищення вмісту флавоноїдів у сировині лікарських рослин шляхом передпосівної радіаційної обробки насіння. Патент на корисну модель № 129749, видано 12.11.2018, бюл. № 21
 • Шиліна Ю.В., Пчеловська С.А., Листван К.В., Літвінов С.В., Соколова Д.О., Жук В.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г., Тонкаль Л.В. Спосіб підвищення вмісту суми фенолів та флавоноїдів у сировині лікарських рослин шляхом передпосівної радіаційної обробки насіння. Патент на корисну модель № 142084, виданий 12.05.2020, бюл. № 9/2020


Тези

 • K.Lystvan, Y.Sheludko, V.Belokurova and N.Kuchuk. Induction of secondary metabolite diversity with phytohormones and methyl jasmonate treatment in Psoralea drupaceae in vitro cell cultures // Plants for human health in the post-genome era: PSE Congress. Helsinki, August 26-29 2007. –Helsinki; Edita Prima Oy, 2007. – p.94
 • Листван Е.В., Шелудько Ю.В., Белокурова В.Б., Кучук Н.В. Особенности вторичного метаболизма в различных in vitro системах Psoralea drupaceae. IX Международная конференция «Биология клеток растений in vitro и биотехнология». Звенигород, 8 – 12 сентября 2008 г. – Москва, ИД ФБК-Пресс, 2008
 • O Kishchenko, K Lystvan, V Belokurova, M Kuchuk. Establishment of hairy root clones of Nigella arvensis and antimicrobial activity of their methanol extracts. 4th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology. Krakow, Poland, 21- 25 September 2009
 • Листван К.В., Остапчук А.M.. Вміст меротерпенового антибіотика бакучіолу в асептичних пагонах трьох видів роду Spiraea. Сборник тезисов научно-практической конференции Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения. Новый Свет, АР Крым, Украина, 23-28 мая 2011, Киев, 2011. с. 377-378
 • Lystvan K. Appearance of cell-wall associated red pigment(s) in stressed callus cells of Mammillaria multiceps (Cactaceae). The book of abstracts. The 5-th conference of the Polish society of Plant experimental biology, September 6-9, 2011, Wroclaw, Poland. P. 153 >>>
 • Lystvan K., Wybraniec S. Betalains in long-term cultivated callus culture of Mammillaria multiceps (Cactaceae). Abstract book. International symposium on cell biology jointly with 3rd Ukrainian congress for cell biology. May 16-20, 2012, Resort Livadiya, Yalta Ukraine. - p.64 >>>
 • Lystvan K., Korol N., Karbovska N. Influence of airborne methyl jasmonate on meroterpene bakuchiol content in Psoralea ensifolia aseptic plants. Abstract book. International symposium on cell biology jointly with 3rd Ukrainian congress for cell biology. May 16-20, 2012, Resort Livadiya, Yalta Ukraine. - p.79 >>>
 • Lystvan K., Wybraniec S. A study of pigments associated with cell walls of calli of some Cactaceae species // 6 conference of the Polish Society of experimental plant biology, September, 16–19, 2013, Łódź, Poland - Biotechnologia. – 2013. - V.94(3). - p.330-331 >>>
 • Lystvan К. A study of availability of meroterpene bakuchiol in some species. 2nd International Conference on Natural Products Utilization: from Plant to Pharmacy Shelf (ICNPU-2015) 14-17 October, 2015, Plovdiv, Bulgaria p.351 >>>
 • Lystvan К. Comparative study of dopamine content in callus culture and intact plants of Celosia genus // 3 rd International Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU 2017), 18-21 October 2017.
 • Lystvan К. A negative effect of an ultrasound-assisted extraction on meroterpene bakuchiol yield // 3 rd International Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU 2017), 18-21 October 2017
 • Ovcharenko O.O., Lystvan K.V. , Shcherbak N.L., Nifantova S.M., Rudas V.A. Genetic transformation of Solanum tuberosum in order to increase its resistance to abiotic stresses // 11th International conference Plant functioning under environmental stress, September 12-15, 2018, Cracow, Poland, p.138
 • Lystvan K. Dynamics of dopamine content during callusogenesis of Celosia cristata leaves // 4 th International Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU 2019), 29 May – 01 June, Albena, Bulgaria, ISSN: 2682-9487, p.236
 • Lystvan K. Protective function of dopamine in plants: two facts in favor // 4 th International Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU 2019), ), 29 May – 01 June, Albena, Bulgaria, ISSN: 2682-9487, p.237
 • Shcherbak N, Lystvan K, Prochaska H, Prokhorova Ye, Giritch A, Kuchuk M. Genetically modified edible plants carrying the colicin m gene. // International Conference on Plant Systems Biology and Biotechnology – ICPSBB 2021. – Golden Sands Resort, Bulgaria, 14-17 June, p.28
 • Lystvan K, Shcherbak N., Kuchuk M. Rocket salad (eruca sativa mill) carrying the colicin m gene // International Conference on Plant Systems Biology and Biotechnology – ICPSBB 2021. – Golden Sands Resort, Bulgaria, 14-17 June, p.79
 • Lystvan K, Nitovska I. Functioning of the antioxidant system of cybrids of the Brassicaceae family under salinity stress // 10th PSEPB Conference “Experimental plant biology at various scales: from molecules to the environment,” // Katowice, Poland, September 20–23, 2021, p. 127
 • Lystvan K, Belokurova V, Salivon A,, Kuchuk M. Gaseous methyl jasmonate can increase hypericins content in Hypericum perforatum aseptic plants // 69th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research 2021 (6 - 8 September 2021)/ Planta Med 2021; 87(15): 1257-1258 [5]
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами