Захисти 2011-2016 років

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

2016

2015

2013

  • Білоусов Олексій Олегович «Мутації генів miniature та dusky та їх вплив на матурацію крила Drosophila melanogaster», к.б.н., 03.00.15 - генетика

2012

  • Лучаківська Юлія Сергіївна «Отримання трансгенних рослин моркви (Daucus carota L.), що експресують гени секреторних білків Mycobacterium tuberculosis та людського інтерферону альфа-2b», к.б.н., 03.00.20 – біотехнологія
  • Рішко Валентина Миронівна "Гени, задіяні у функціонуванні нервової системи Drosophila melanogaster, як модифікатори мутантного дистрофінового та дистрогліканового фенотипу", к.б.н., 03.00.15 - генетика
  • Джус Павліна Петрівна "Видоспецифічність дестабілізації каріотипів сільськогосподарських тварин за радіаційного та інфекційного впливу", к.б.н., 03.00.15 - генетика
  • Макітринський Роман Павлович "Гени, що задіяні у регуляції біосинтезу моеноміцину А в актиноміцетів", к.б.н., 03.00.15 - генетика

2011

  • Рабик Марія Василівна “Регуляторні механізми негативного типу в біосинтезі моеноміцинів у актиноміцетів”, к.б.н., 03.00.15 – генетика
  • Кирпичова Ірина Валентинівна "Генетичний контроль морфологічних особливостей листків Arabidopsis thaliana (L.) HEYNH", к.б.н., 03.00.15 – генетика
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти